מתקוונים מכל הלב

מתי''א שומרון

קריאה

ראשית קריאה טקסטים

ראשית קריאה משחקים

כאן ניתן למצוא לומדות המכילות משחקים לחיזוק התנועות.

חיזוק שטף בקריאה

חיזוק פענוח בקריאה

הפקת משמעות מטקסט

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA