יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
מתקוונים מכל הלב
קריאה
אותיות ומודעות פונולוגית
העשרה לשונית
דפי משימה
חשבון
חגים
תבניות ריקות
האייפד בחינוך המיוחד
למידה בשעת חירום
חדשות