יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
מתקוונים מכל הלב
דף הבית אודות המתי"א יצירת קשר
פעולות חשבון   |  הכרת עולם המספרים
 
קריאה
אותיות ומודעות פונולוגית
העשרה לשונית
דפי משימה
חשבון
פעולות חשבון  
הכרת עולם המספרים  
חגים
תבניות ריקות
האייפד בחינוך המיוחד
למידה בשעת חירום
חדשות